Medarbetaren, en hållbar resurs i företaget

Föreläsning
Krönika

Kan det inte ibland vara effektivare att fokusera på det som fungerar väl och utveckla det?

I motsats till begreppet Patogenes som förklarar vad som gör oss sjuka har Aaron Antonovsky myntat begreppet Salutogenes för att beskriva vad det är som gör oss friska.

Ansvar och hållbarhet är något som det talas mycket om nu. I denna föreläsning fokuserar vi på hur vi själva kan ta ansvar för vår hållbarhet, genom det Individuella Ledarskapet.

Therése bygger föreläsningen på att se sig själv som resurs och hur det individuella ledarskapet kan påverka oss till att bli bättre ledare och medarbetare.

Genom att arbeta med det individuella ledarskapet kan man påverka motivationen, effektiviteten och produktiviteten hos både sig själv och sitt arbetslag.

På seminariet får du ta del av konkreta verktyg som går att använda i ditt egna individuella ledarskap och på så sätt öka det egna välbefinnandet. Föreläsningen bygger på att öka förståelsen över hur man med individuellt ledarskap säkerställer att du är en hållbar resurs både privat och i yrkeslivet.

Kunder om föreläsningen »

Kontakt

Låter som något för er?

To the top