Extended DISC-Analys

Analys

Nordic Leadership Centre använder Extended DISC-verktyget inom Individuellt Ledarskap, Skräddarsydda Ledarskaps- Individ- & Lagutveckling, Organisations- och Företagsutveckling. Extended DISC är väldigt populär som utvecklingsmetod för ledningsgrupper.

Extended DISC bygger på William Moulton Marstons modell och det är en beprövad och träffsäker nulägesanalys som både beskriver individens grundbeteende samt anpassade beteende.

Extended DISC hindrar inte människor från att utvecklas inom något område utan analyserar och beskriver personens olika reaktioner i olika situationer och miljöer. Detta ger personen en möjlighet att bättre förstå sitt egna men även andras beteenden. Analysen är vägledande i att utveckla personens beteende för att bättre undvika onödiga situationer och konflikter. Extended DISC ger även möjligheten för den enskilda personen att se vilka miljöer och situationer som ger mest energi till verksamheten.

DISC-analysen ger kunskap och möjlighet till utveckling genom rapporter som beskriver både styrkor och utvecklingspotential. Nedan beskrivs kortfattat innehållet i analysen:

Individ, ökad självinsikt

 • Hur jag reagerar och varför
 • Hur jag uppfattas av andra
 • Vad som är viktigt för mig
 • Vad som motiverar mig

Arbetslag, acceptera och använda varandras olikheter

 • Tillit och Respekt
 • Roller
 • Relationer och Delaktighet
 • Kreativt Lagarbete
 • Rätt kompetens på rätt plats

Verksamhet, skapa motivation

 • Använda RÄTT kommunikationsstil på kund eller övrig verksamhet
 • Identifiera motivationspunkter för kund och för övrig verksamhet
 • Skapa förståelse för kunden och övrig verksamhet i företaget
 • Kommunicera så kund eller övrig verksamhet är bekväm
 • Målsättning att nå framgång med sin kommunikation

DISC-analysen rekommenderas bl.a. för individuell utveckling, karriärutveckling, ledarskaps/ledningsgruppsutveckling, medarbetarutveckling, lagutveckling, försäljningslagutveckling, konflikthantering osv. Rapporterna kan användas och utvecklas inom många yrkesroller och stilar.

Therése van der Kruit är licensierad användare av Extended DISC-verktyget.

Kunder om DISC-analysen »

Kontakt

Låter som något för er?

To the top