Individuellt Ledarskap

  • Individuellt Ledarskap programdelar

  • Individuellt Ledarskap: session på G

Individuellt Ledarskap

Individuellt Ledarskap

Nordic Leadership Centres Individuella Ledarskapsprogram riktar sig både mot medarbetare och ledare i företag. En essentiell modul i våra skräddarsydda ledarskapsprogram är det Individuella Ledarskapet.

Genom att arbeta med det individuella ledarskapet påverkar vi vår medvetenhet, livssituation, ökar vår motivation, blir effektivare och hittar vår väg genom livet. Vi ger er verktygen och ansvaret för att själva leda er till välbefinnande.

Programmet bygger på att skapa insikt om hur vi med ökad kunskap om det individuella ledarskapet säkerställer att man är en hållbar resurs både privat
och i yrkesliv. Genom denna optimering tjänar både företag och privatpersoner ökad produktivitet.

Vi anpassar ett skräddarsytt program till deltagaren med fokus på att stärka personen i sin yrkesroll och i sin person. Vi ses regelbundet och emellan träffarna arbetar klienten självständigt med att utveckla sin utveckling.

Vi arbetar enligt det coachande förhållningsättet för att frigöra och utveckla individers fulla potential.

Kunder om Individuellt Ledarskap »

Du kan inte leda andra om du inte kan leda dig själv!

Therése van der Kruit

NYFIKEN? Välkommen att kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte.


TOPP