Prenumerera på Nordic Leadership Centre

Prenumerera på VAN DER KRUIT

Prenumerera på Nordic Leadership Centre

Nordic Leadership Centres företagsutvecklingsprogram riktar sig mot väletablerade företag som vill fokusera på att vara fortsatt konkurrenskraftiga på marknaden eller är i behov av ny energi och även mot nystartade företag som vill etablera sig.

Vi arbetar tillsammans med företagets ledare med att identifiera målet med utvecklingen av företaget. Vi vill motivera och skapa mervärde för företagets affärsdrivande verksamhet, dess processer och resurser.

Beroende på varje enskilt företags behov bidrar vi med vår kompetens för att t.ex. öka förståelsen över hur de definierar sin Vision, Strategi och Taktik för att driva sitt bolag mot sitt egna önskade läge.

Vi arbetar enligt Edward Demings metod: Plan – Do – Check – Act och LEAN Kaizen. Vi lägger även stort fokus på att verksamhetsplanen stöds av den ekonomiska planen.

Våra mål är att hitta lösningar och se nya möjligheter för att skapa utveckling och ökad tillväxt. Utvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för optimering av olika delar av företaget.

Kunder om Företagsutveckling »

NYFIKEN? Välkommen att kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte.


TOPP