Hållbarhetscheck

Hållbarhetscheck

Nordic Leadership Centres hållbarhetscheck är framtagen så den riktar sig mot både små, mellanstora och stora företag.

Genom att utvalda personer i organisationen får besvara totalt femton frågor vardera, skapas en snabb analysrapport som synliggör förbättringsområden inom Verksamhet – Ledarskap – Lag:

  • Fem frågor med fokus på Verksamheten
  • Fem frågor riktade mot Ledarskapet
  • Fem frågor riktade mot Lagarbetet

När rapporten är framställd får beställaren en konsultation tillsammans med en erfaren Nordic Leadership Centre-konsult, vilken ingår i priset för rapporten.

Genom att öka våra insikter om hur vår verksamhet och dess personal mår, kan vi identifiera lämpliga åtgärder för att skapa mervärde i organisationen.

Vår målsättning är att skapa en kreativ miljö där effektivitet och produktivitet flödar på ett positivt sätt.

NYFIKEN? Välkommen att kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte.


TOPP