Styrelseledamot

Våra tjänster
Krönika

Therése anser att varje företags värdegrund och kultur är unik. Därmed är det av yttersta vikt att grundligt sätta sig in i ett företag för att på bästa sätt kunna bidra med kompetens.

Therése bidrar med ärlighet, engagemang, integritet, uppriktighet, respekt och lojalitet. Andra viktiga kompetensområden är också hållbarhet, tillväxt och utveckling.

Therése van der Kruit är certifierad styrelseledamot. I grunden har hon Styrelseakademiens certifieringsutbildning ”Rätt fokus i styrelsearbetet” samt diplomutbildningen ”Ekonomi för styrelseledamot”.

Kontakt

Låter som något för er?

To the top