Framgångsrikt strategiarbete

Workshop & föreläsning
Strategiarbete

”Strategi är implementeringen av summan av alla steg som skall leda oss till slutmålet; Den position eller det tillstånd vi vill vara i när strategin är genomförd.”

Detta tar NLC fasta på i denna kombineradeworkshop och föreläsning som syftar till att träna organisationer i strategiskttankesätt, planering och implementering. Genomtänkta strategier kan och börimplementeras inom alla olika aspekter av företagandet, allt i från ekonomisk styrningtill kommunikation och resursplanering.

Ni får bland annat lära er att strategiseraflexibelt för att kunna hantera ett växlande konjunkturklimat. Ni kommer ävenfå kunskaper i hur företaget förankrar sin strategi hos alla företagetsresurser, detta för att garantera att alla motiverat arbetar på och enligtsamma plan.

Workshopen kommer bestå av en rad inspirerandeövningar som vi lovar kommer få långtgående och positiva effekter på hur nitänker kring strategi och taktik.Låterdet som något för er? Boka ett möte nu!

Kontakt

Låter som något för er?

To the top