Tina Mellgren

Seniorkonsult inom arbetsmiljö

Tina är en innovativ och kvalitetstänkande person som brinner för att sprida glädje och motivation, och hon har funnit sätt att kombinera sina passioner för att uppnå detta. Hon är en skicklig författare och har en strukturerad och innovativ sida som gör att hon kan skriva en mängd olika dokument och manualer på svenska och engelska vilket är en god egenskap i arbetsmiljöarbetet. Hon har också ett öga för ordning och reda, och kan lätt identifiera systematiken och den röda tråden i olika projekt, med hjärtat i arbetsmiljö.

Tina har också ett stort intresse för personlig utveckling och har utbildat sig inom områden som KBT, ACT, NLP och livsstilsrådgivning. Hon brinner för att öka förståelsen kring stress, konflikthantering och kränkande särbehandling, och föreläser om detta för att skapa positiva förändringar genom ökad förståelse. Balanserade och välmående resurser är grunden till en god arbetsmiljö då människan är navet i ett fungerande arbetsmiljöarbete och genom utveckling av människan utvecklas hela verksamheten och företaget.

Tina arbetar inom arbetsmiljö för företag i olika storlekar stora såväl som mindre bolag samt att hon utbildar inom det individuella ledarskapet. Hon är även en mycket kompetent skribent och kan hjälpa NLC-kunder med både svenska och engelska texter. Som del av NLC laget bidrar hon till företagets anda med glädje, fart och driv, detta får även NLCs kunder del av i c.

Tina arbetar inom arbetsmiljö för företag i olika storlekar stora såväl som mindre bolag samt att hon utbildar inom det individuella ledarskapet. Hon är även en mycket kompetent skribent och kan hjälpa NLC-kunder med både svenska och engelska texter. Som del av NLC laget bidrar hon till företagets anda med glädje, fart och driv, detta får även NLCs kunder del av när de anlitar Tina som konsult. 

Kontaktuppgifter

tina.mellgren@nordicleader.se

sv_SESwedish