Skanska AB

Mikael Tjärnström

Samarbetet med NLC och Therése började med en Extended DISC profil och föreläsning/WS, som kördes på hela vår region. Jag fick i samband med föreläsningen/WS stort förtroende för Therése, vilket gjorde att det var enkelt att välja köra IL program när möjligheten kom.

Min upplevelse av genomförandet av IL programmet var bra och programmet var anpassat efter mig, som person och de utmaningar som jag hade. Therése gör programmet flexibelt till de förändringar som alltid händer i yrkeslivet såväl som i det privata livet.

Samarbetet med Therése och NLC var mycket bra. Therése kände snart mig bättre än jag själv gjorde. Hon var alltid analytisk, professionell och tydlig, med återkoppling och förväntningar på utveckling och resultat. Vi har fortsatt vårt samarbete genom att tränas vidare inom verksamhet och lagledarskap, de åren vi haft tillsammans.

De resultat som ledarskapsprogrammen genererat är till stor betydelse för mig som person. Jag har utvecklats som ledare och det har förhoppningsvis haft betydelse även för personer i min omgivning. Vår arbetsgrupp har vuxit och vi har tillsammans vänt siffrorna från rött till svart. Vi tror på och ser fram emot en ljus framtid. Det är definitivt av värde för min arbetsgivare att investera i NLC programmen, med Therese som konsult, för att min arbetsmotivation har ökat och det smittar av sig.

Genom ovanstående referat, ger jag mina varmaste rekommendationer till NLC och Therése.

Skanska

Fler referenser

Trots att jag mött Therese så kort tid så fick jag snabbt ett stort förtroende för Therese som person, och även NLC. Det är grunden till att analysen går att genomföra. Hon kan ta fram saker som ligger djupt rotat. Själva mötet var spännande. Jag försökte att inte ha förväntningar, men gick därifrån upplyft och inspirerad. Detta trots att mötet byggde på att jag skulle analyseras. 

Läs mer

PARS-GruppenRickard Gadmar, Platschef

Linköpings Posten anlitade NLC och Therése, för att träna mig i mitt individuella ledarskap. Detta för att ge mig en bättre förutsättning för att fortsätta utvecklas i min roll samt se och stötta andra i deras roller. Min chef tyckte att detta var ett perfekt verktyg för utveckling, åt mig, då hon själv hade utvecklats genom NLCs skräddarsydda ledarskapsprogram.

Läs mer

Linköpings PostenAlbin Tedenstrand, säljchef

Att samarbeta med Therese är inspirerande, kul och väldigt nyttigt. Hon har sådan koll och framförhållning, hon ligger hela tiden steget före en själv och leder en åt rätt håll. Genom att med lyhördhet lyssna– vet hon svaren på min kompass, innan jag själv hunnit fånga den.

Läs mer
Skanska

Skanska ABNils-Erik Lisjö

To the top