Skanska AB

Mikael Tjärnström

Samarbetet med NLC och Therése började med en Extended DISC profil och föreläsning/WS, som kördes på hela vår region. Jag fick i samband med föreläsningen/WS stort förtroende för Therése, vilket gjorde att det var enkelt att välja köra IL program när möjligheten kom.

Min upplevelse av genomförandet av IL programmet var bra och programmet var anpassat efter mig, som person och de utmaningar som jag hade. Therése gör programmet flexibelt till de förändringar som alltid händer i yrkeslivet såväl som i det privata livet.

Samarbetet med Therése och NLC var mycket bra. Therése kände snart mig bättre än jag själv gjorde. Hon var alltid analytisk, professionell och tydlig, med återkoppling och förväntningar på utveckling och resultat. Vi har fortsatt vårt samarbete genom att tränas vidare inom verksamhet och lagledarskap, de åren vi haft tillsammans.

De resultat som ledarskapsprogrammen genererat är till stor betydelse för mig som person. Jag har utvecklats som ledare och det har förhoppningsvis haft betydelse även för personer i min omgivning. Vår arbetsgrupp har vuxit och vi har tillsammans vänt siffrorna från rött till svart. Vi tror på och ser fram emot en ljus framtid. Det är definitivt av värde för min arbetsgivare att investera i NLC programmen, med Therese som konsult, för att min arbetsmotivation har ökat och det smittar av sig.

Genom ovanstående referat, ger jag mina varmaste rekommendationer till NLC och Therése.

Skanska

Fler referenser

NLC och Therése levererade programmet i ett nära samarbete med stor lyhördhet för våra behov som individer och grupp. Detta för att kunna anpassa upplägget till våra behov och målsättningar. Utbildningen genomfördes både i grupp såväl som på individnivå. Den tog oss från ett team av starka individer, till ett sammansvetsat starkt team med gemensamt mål och arbetssätt. 

Läs mer
Skanska

Skanska ABAnel Murguz, Planering Specialist SKANSKA V&A Region Mellansverige

Vill man så kan man! NLC gav mig verktygen och satte samtidigt press på mig att träna/jobba med mig själv. Utan Therese hade jag inte varit där jag är idag. Tack!

Läs mer
Skanska

Skanska ABDaniel Isgren, Projektchef V&A Distrikt Uppsala/Gävleborg

IL-Programmet startade genom att jag fick genomföra Extended DISC analys, seden blev det personliga möten som har gett mig så himla mycket positivt. Resultaten av programmet är bara positivt. vi har haft personliga träffar, mycket bra samtal som ibland kändes som rena käftsmällar, syftet var för att få in mig i rätt tankebana, då man lätt faller tillbaka till gamla inarbetade tankemönster…

Läs mer
Skanska

Skanska ABMarcus Gustafsson, Produktionschef

To the top