Skanska AB

Nils-Erik Lisjö

Allt började med att alla, i vårt distrikt, skulle genomföra Extended DISC. Detta med syfte att förbättra kommunikation, lagarbete, öka förståelse och acceptans för olikheter, samt som person förstå sina olika egenskaper indelat i färg. Det var både kul och förvånande för mig, men när jag analyserade det stämde det väldig bra och gav mig svar på varför jag/vi beter oss på vissa sätt, i olika situationer.

Jag fick därefter möjligheten att gå IL-programmet, tillsammans med Therése, för att jobba med mig själv och öka förståelsen för vad som får mig att må bra. När jag mår bra blir jag en mycket bättre ledare, vilket syns både på det ekonomiska resultatet såväl som på mina glada medarbetare.

IL-programmet var omtumlande, med många aha-upplevelser och stundtals tufft 😊 men det ledde till något bra. Jag rekommenderar alla som vill och får chansen att gå IL-programmet – GÖR DET!

Att samarbeta med Therese är inspirerande, kul och väldigt nyttigt. Hon har sådan koll och framförhållning. Hon ligger hela tiden steget före en själv och leder en åt rätt håll. Genom att med lyhördhet lyssna– vet hon svaren på min kompass, innan jag själv hunnit fånga den. 😊

Min tydlighet och mitt SJÄLVFÖRTROENDE har ökat betydligt. Det innebär att det är lättare att leda rakt och målmedvetet, utan att för den delen tappa mina eller SKANSKAs sunda värderingar, det syns på gruppens resultat.

Jag rekommenderar Therese och IL-programmet. Det har fått mig att förstå sig på mig själv som leder till att jag har insikt om hur jag ska leda mig själv. Jag har fått kunskap över vad jag vill såväl vad jag behöver utveckla i min person med mottot – mår jag bra så mår folk runt omkring mig också bra. Det är viktigt då man leder människor, för Skanskas del så innebär det bättre resultat, så det är väl investerade pengar, för min arbetsgivare.

Therese är fantastisk.

Skanska

Fler referenser

NLC och Therése levererade programmet i ett nära samarbete med stor lyhördhet för våra behov som individer och grupp. Detta för att kunna anpassa upplägget till våra behov och målsättningar. Utbildningen genomfördes både i grupp såväl som på individnivå. Den tog oss från ett team av starka individer, till ett sammansvetsat starkt team med gemensamt mål och arbetssätt. 

Läs mer
Skanska

Skanska ABAnel Murguz, Planering Specialist SKANSKA V&A Region Mellansverige

Vill man så kan man! NLC gav mig verktygen och satte samtidigt press på mig att träna/jobba med mig själv. Utan Therese hade jag inte varit där jag är idag. Tack!

Läs mer
Skanska

Skanska ABDaniel Isgren, Projektchef V&A Distrikt Uppsala/Gävleborg

IL-Programmet startade genom att jag fick genomföra Extended DISC analys, seden blev det personliga möten som har gett mig så himla mycket positivt. Resultaten av programmet är bara positivt. vi har haft personliga träffar, mycket bra samtal som ibland kändes som rena käftsmällar, syftet var för att få in mig i rätt tankebana, då man lätt faller tillbaka till gamla inarbetade tankemönster…

Läs mer
Skanska

Skanska ABMarcus Gustafsson, Produktionschef

To the top