Skanska AB

Sandra Ulander, IFE Program Ledare

Jag kontaktade NLC, Therése van der Kruit, då jag hade fått fina rekommendationer från områden där NLC levererat bra resultat inom beteende och ledarskapsområdet. Min målsättning var att skräddarsy ett utvecklingsprogram inom ledarskap för mitt nyrekryterade team samt att jag i mitt ledarskap sökte stöd inom grupp-och uppdragsanpassad kompetenshöjning inom området individ-, grupp- och ledarskapsutveckling.

Teamets uppdrag var att leda, stötta och coacha hela verksamheten att leva och agera enligt företagets värderingar och främja en kultur som leder till skadefria-och hälsosamma arbetsplatser.

Mitt önskade läge var att jag som ledare skulle utvecklas för att ge mitt team bästa förutsättningar till framgång samt att mitt team utvecklades för att med gemensamhet, engagemang, mod och pondus leda verksamheten i att uppnå nästa mognadsgrad inom företagets pågående kulturresa.

NLC tog fram ett skräddarsytt utvecklingsprogram på sex moduler, där jag som ledare kontinuerligt fick modifiera så det passade vad verksamheten efterfrågade. Teamet fick kompetenshöjning, i kombination med övning och coachning. Vi fick utvecklas tillsammans som team och allt pågick i anpassad takt där innehållet skräddarsyddes löpande, med respekt för vår egen utvecklingstakt och företagets behov. Vi fick alla ett eget individuellt ledarskapsprogram där vi fick utgå från oss själva som personer och utvecklas på ett personligt plan. Resultatet blev ett team som utvecklades tillsammans och individuellt och utvecklingen följde företagets behov kopplat till vad som förväntades av oss gällande leverans.

Jag rekommenderar NLC å det varmaste då de arbetar tillsammans med dig/kund som en partner, lägger upp sitt arbete efter ditt/kundens behov och anpassar leveransen på ett respektfullt, flexibelt och modernt sätt. Omoderna konsultföretag brukar komma med färdiga mallar som inte anpassas efter företagskulturen. Det kostar mycket resurser i form av tid, pengar samt energi, utan att uppnå det resultat som man efterfrågat. Med NLC har jag hela tiden känt mig trygg i, att genom att vara öppen med utvecklingsbehov och mål, hitta anpassade lösningar i samverkan. Jag har känt engagemanget och inspirationen som smittar av sig. Jag har haft riktigt kul under tiden :-).

Skanska

Fler referenser

Trots att jag mött Therese så kort tid så fick jag snabbt ett stort förtroende för Therese som person, och även NLC. Det är grunden till att analysen går att genomföra. Hon kan ta fram saker som ligger djupt rotat. Själva mötet var spännande. Jag försökte att inte ha förväntningar, men gick därifrån upplyft och inspirerad. Detta trots att mötet byggde på att jag skulle analyseras. 

Läs mer

PARS-GruppenRickard Gadmar, Platschef

Linköpings Posten anlitade NLC och Therése, för att träna mig i mitt individuella ledarskap. Detta för att ge mig en bättre förutsättning för att fortsätta utvecklas i min roll samt se och stötta andra i deras roller. Min chef tyckte att detta var ett perfekt verktyg för utveckling, åt mig, då hon själv hade utvecklats genom NLCs skräddarsydda ledarskapsprogram.

Läs mer

Linköpings PostenAlbin Tedenstrand, säljchef

Samarbetet med NLC och Therése började med en Extended DISC profil och föreläsning/WS,  som kördes på hela vår region. Jag fick i samband med den, föreläsningen/WS, stort förtroende för Therése, vilket gjorde att det var enkelt att välja köra IL program när möjligheten kom. Min upplevelse av genomförandet av IL programmet var bra och programmet var anpassat efter mig, som person och de utmaningar som jag hade. Therése gör programmet flexibelt till de förändringar som alltid händer i yrkeslivet såväl som i det privata livet.

Läs mer
Skanska

Skanska ABMikael Tjärnström

To the top