Skanska AB

Sandra Ulander, IFE Program Ledare

Jag kontaktade NLC, Therése, då jag hade fått fina rekommendationer från områden där NLC levererat bra resultat inom beteende och ledarskapsområdet. Min målsättning var att skräddarsy ett utvecklingsprogram inom ledarskap för mitt nyrekryterade team samt att jag i mitt ledarskap sökte stöd inom grupp-och uppdragsanpassad kompetenshöjning inom området individ-, grupp- och ledarskapsutveckling.

Teamets uppdrag var att leda, stötta och coacha hela verksamheten att leva och agera enligt företagets värderingar och främja en kultur som leder till skadefria-och hälsosamma arbetsplatser.

Mitt önskade läge var att jag som ledare skulle utvecklas för att ge mitt team bästa förutsättningar till framgång samt att mitt team utvecklades för att med gemensamhet, engagemang, mod och pondus leda verksamheten i att uppnå nästa mognadsgrad inom företagets pågående kulturresa.

NLC tog fram ett skräddarsytt utvecklingsprogram på sex moduler, där jag som ledare kontinuerligt fick modifiera så det passade vad verksamheten efterfrågade. Teamet fick kompetenshöjning, i kombination med övning och coachning. Vi fick utvecklas tillsammans som team och allt pågick i anpassad takt där innehållet skräddarsyddes löpande, med respekt för vår egen utvecklingstakt och företagets behov. Vi fick alla ett eget individuellt ledarskapsprogram där vi fick utgå från oss själva som personer och utvecklas på ett personligt plan. Resultatet blev ett team som utvecklades tillsammans och individuellt och utvecklingen följde företagets behov kopplat till vad som förväntades av oss gällande leverans.

Jag rekommenderar NLC å det varmaste då de arbetar tillsammans med dig/kund som en partner, lägger upp sitt arbete efter ditt/kundens behov och anpassar leveransen på ett respektfullt, flexibelt och modernt sätt. Omoderna konsultföretag brukar komma med färdiga mallar som inte anpassas efter företagskulturen. Det kostar mycket resurser i form av tid, pengar samt energi, utan att uppnå det resultat som man efterfrågat. Med NLC har jag hela tiden känt mig trygg i, att genom att vara öppen med utvecklingsbehov och mål, hitta anpassade lösningar i samverkan. Jag har känt engagemanget och inspirationen som smittar av sig. Jag har haft riktigt kul under tiden :-).

Skanska

Fler referenser

Jag ville ge mig själv och min ledningsgrupp en hjälp på vägen i den ädla konsten – ledarskap. Genom referens kom jag i kontakt med NLC och Therése. Min synpunkt är att det alltid finns behov för kontinuerlig fortbildning och utveckling hos individer och grupper i företagen

Läs mer

Regional Director Atracco Group ABPeter Fransson

Jag rekommenderar Therése och NLC för att det är värdefullt att någon annan får se hur verksamheten och personen bakom företaget fungerar. Verktygen och ett par objektiva ögon kan vara till hjälp för att komma ur ekorrhjulet och börja tänka ”utanför boxen” igen, något som man måste göra som egen företagare.

Läs mer

Jegermalms, Mark & Gräv ABHenrik Jegermalm

IL-programmet var en upplevelse! Det är helt otroligt att efter att ha pratat med Therése en liten stund att hon så snabbt kunde göra en profil på mig som stämde in på vem jag verkligen är. Det kändes som Therese känt mig hela livet.

Läs mer

Individuellt Ledarskapsprogram AtraccoCarina Neuman

To the top
sv_SESvenska