Skanska AB

Sandra Ulander, IFE Program Ledare

Jag kontaktade NLC, Therése van der Kruit, då jag hade fått fina rekommendationer från områden där NLC levererat bra resultat inom beteende och ledarskapsområdet. Min målsättning var att skräddarsy ett utvecklingsprogram inom ledarskap för mitt nyrekryterade team samt att jag i mitt ledarskap sökte stöd inom grupp-och uppdragsanpassad kompetenshöjning inom området individ-, grupp- och ledarskapsutveckling.

Teamets uppdrag var att leda, stötta och coacha hela verksamheten att leva och agera enligt företagets värderingar och främja en kultur som leder till skadefria-och hälsosamma arbetsplatser.

Mitt önskade läge var att jag som ledare skulle utvecklas för att ge mitt team bästa förutsättningar till framgång samt att mitt team utvecklades för att med gemensamhet, engagemang, mod och pondus leda verksamheten i att uppnå nästa mognadsgrad inom företagets pågående kulturresa.

NLC tog fram ett skräddarsytt utvecklingsprogram på sex moduler, där jag som ledare kontinuerligt fick modifiera så det passade vad verksamheten efterfrågade. Teamet fick kompetenshöjning, i kombination med övning och coachning. Vi fick utvecklas tillsammans som team och allt pågick i anpassad takt där innehållet skräddarsyddes löpande, med respekt för vår egen utvecklingstakt och företagets behov. Vi fick alla ett eget individuellt ledarskapsprogram där vi fick utgå från oss själva som personer och utvecklas på ett personligt plan. Resultatet blev ett team som utvecklades tillsammans och individuellt och utvecklingen följde företagets behov kopplat till vad som förväntades av oss gällande leverans.

Jag rekommenderar NLC å det varmaste då de arbetar tillsammans med dig/kund som en partner, lägger upp sitt arbete efter ditt/kundens behov och anpassar leveransen på ett respektfullt, flexibelt och modernt sätt. Omoderna konsultföretag brukar komma med färdiga mallar som inte anpassas efter företagskulturen. Det kostar mycket resurser i form av tid, pengar samt energi, utan att uppnå det resultat som man efterfrågat. Med NLC har jag hela tiden känt mig trygg i, att genom att vara öppen med utvecklingsbehov och mål, hitta anpassade lösningar i samverkan. Jag har känt engagemanget och inspirationen som smittar av sig. Jag har haft riktigt kul under tiden :-).

Skanska

Fler referenser

NLC och Therése levererade programmet i ett nära samarbete med stor lyhördhet för våra behov som individer och grupp. Detta för att kunna anpassa upplägget till våra behov och målsättningar. Utbildningen genomfördes både i grupp såväl som på individnivå. Den tog oss från ett team av starka individer, till ett sammansvetsat starkt team med gemensamt mål och arbetssätt. 

Läs mer
Skanska

Skanska ABAnel Murguz, Planering Specialist SKANSKA V&A Region Mellansverige

Vill man så kan man! NLC gav mig verktygen och satte samtidigt press på mig att träna/jobba med mig själv. Utan Therese hade jag inte varit där jag är idag. Tack!

Läs mer
Skanska

Skanska ABDaniel Isgren, Projektchef V&A Distrikt Uppsala/Gävleborg

IL-Programmet startade genom att jag fick genomföra Extended DISC analys, seden blev det personliga möten som har gett mig så himla mycket positivt. Resultaten av programmet är bara positivt. vi har haft personliga träffar, mycket bra samtal som ibland kändes som rena käftsmällar, syftet var för att få in mig i rätt tankebana, då man lätt faller tillbaka till gamla inarbetade tankemönster…

Läs mer
Skanska

Skanska ABMarcus Gustafsson, Produktionschef

To the top