ALBIN TEDENSTRAND, SÄLJCHEF

Linköpings Posten anlitade NLC och Therése, för att träna mig i mitt individuella ledarskap. Detta för att ge mig en bättre förutsättning för att fortsätta utvecklas i min roll samt se och stötta andra i deras roller.

Min chef tyckte att detta var ett perfekt verktyg för utveckling, åt mig, då hon själv hade utvecklats genom NLCs skräddarsydda ledarskapsprogram.

Utbildningen gav mig mängder med insikter om mig själv och varför jag reagerar på olika sätt i olika situationer. Detta resulterade i att jag kunde se mig själv med mer distans men samtidigt fortsätta utveckla alla sidor av mig. Detta har påverkat mig på ett positivt sätt i såväl arbetsliv som privat, det har bland annat hjälpt mig att nå mina mål. Genom att se mig själv från olika vinklar har jag ökat förståelsen för kunden och vilka behov som är viktiga för kunden. Vilka kunder behöver ha mer siffror för att ta ett beslut, vilka vill ha mer humor i mötet för att kunna slappna av osv. Detta bygger upp en kortare väg och mer förtroendegivande beslutsprocess i säljmötet, att man lättare förstår sin kund och dess personlighet.

Jag kan varmt rekommendera Therese då hon är väldigt rak och ärlig. Detta gör att jag fick frågor som jag inte är van att reflektera över. Därmed blev jag hela tiden utmanad i mina värderingar, mitt sätt att tänka samt reagera på i olika situationer. Jag fick helt enkelt en stabilare grund att stå på.