Norrköpings-Magazinet

Christian Rygaard, försäljningschef

Jag valde att arbeta tillsammans med NLC, Therése då jag blev starkt rekommenderad av min chef samt kollega att gå det Individuella Ledarskapsprogrammet. Jag ville utvecklas i min tjänst som säljare och säljcoach med målsättningen att förbättra försäljningsresultatet för mig och mina kollegor.

Programmet överträffade mina förväntningar då det verkligen var individanpassat och utvecklingen utgick från mig som person och min personlighet. Mina minst sagt tuffa men givande möten med Therése varvades med ”läxor” jag skulle utföra mellan våra träffar. Det upplägget passade mig väldigt bra och gav tydliga resultat både för mig och verksamheten jag coachade. Jag har fått lära mig om olika personlighetstyper vilket har givit mig stor insikt och förståelse om hur andra fungerar och på vilket sätt man bemöter dessa personligheter. Jag har fått mycket bättre koll på mig själv och mina motivationsfaktorer och lärt mig hantera utmaningar på ett helt annat sätt både i jobbet och privat.

Upplägget på programmet var otroligt professionell, tydlig, målinriktad och samtidigt varmt och förstående och Therése kombinerar dessa egenskaper på ett tryggt sätt. En av Therese stora egenskaper är att hon ”ser rakt igenom dig” och att hon använder sig av det för att du ska utvecklas som person och ledare.

Jag skulle säga att det här programmet är bra för alla människor, då vi alla behöver utvecklas för att bli den bästa versionen av oss själva. Jag skulle framförallt rekommendera programmet till de som jobbar med människor och i synnerhet till de med personalansvar.

Norrköpings-Magazinet

Fler referenser

Trots att jag mött Therese så kort tid så fick jag snabbt ett stort förtroende för Therese som person, och även NLC. Det är grunden till att analysen går att genomföra. Hon kan ta fram saker som ligger djupt rotat. Själva mötet var spännande. Jag försökte att inte ha förväntningar, men gick därifrån upplyft och inspirerad. Detta trots att mötet byggde på att jag skulle analyseras. 

Läs mer

PARS-GruppenRickard Gadmar, Platschef

Linköpings Posten anlitade NLC och Therése, för att träna mig i mitt individuella ledarskap. Detta för att ge mig en bättre förutsättning för att fortsätta utvecklas i min roll samt se och stötta andra i deras roller. Min chef tyckte att detta var ett perfekt verktyg för utveckling, åt mig, då hon själv hade utvecklats genom NLCs skräddarsydda ledarskapsprogram.

Läs mer

Linköpings PostenAlbin Tedenstrand, säljchef

Samarbetet med NLC och Therése började med en Extended DISC profil och föreläsning/WS,  som kördes på hela vår region. Jag fick i samband med den, föreläsningen/WS, stort förtroende för Therése, vilket gjorde att det var enkelt att välja köra IL program när möjligheten kom. Min upplevelse av genomförandet av IL programmet var bra och programmet var anpassat efter mig, som person och de utmaningar som jag hade. Therése gör programmet flexibelt till de förändringar som alltid händer i yrkeslivet såväl som i det privata livet.

Läs mer
Skanska

Skanska ABMikael Tjärnström

To the top