Linköpings Posten

Albin Tedenstrand, säljchef

Linköpings Posten anlitade NLC och Therése, för att träna mig i mitt individuella ledarskap. Detta för att ge mig en bättre förutsättning för att fortsätta utvecklas i min roll samt se och stötta andra i deras roller.

Min chef tyckte att detta var ett perfekt verktyg för utveckling, åt mig, då hon själv hade utvecklats genom NLCs skräddarsydda ledarskapsprogram.

Utbildningen gav mig mängder med insikter om mig själv och varför jag reagerar på olika sätt i olika situationer. Detta resulterade i att jag kunde se mig själv med mer distans men samtidigt fortsätta utveckla alla sidor av mig. Detta har påverkat mig på ett positivt sätt i såväl arbetsliv som privat, det har bland annat hjälpt mig att nå mina mål. Genom att se mig själv från olika vinklar har jag ökat förståelsen för kunden och vilka behov som är viktiga för kunden. Vilka kunder behöver ha mer siffror för att ta ett beslut, vilka vill ha mer humor i mötet för att kunna slappna av osv. Detta bygger upp en kortare väg och mer förtroendegivande beslutsprocess i säljmötet, att man lättare förstår sin kund och dess personlighet.

Jag kan varmt rekommendera Therese då hon är väldigt rak och ärlig. Detta gör att jag fick frågor som jag inte är van att reflektera över. Därmed blev jag hela tiden utmanad i mina värderingar, mitt sätt att tänka samt reagera på i olika situationer. Jag fick helt enkelt en stabilare grund att stå på.

Fler referenser

Trots att jag mött Therese så kort tid så fick jag snabbt ett stort förtroende för Therese som person, och även NLC. Det är grunden till att analysen går att genomföra. Hon kan ta fram saker som ligger djupt rotat. Själva mötet var spännande. Jag försökte att inte ha förväntningar, men gick därifrån upplyft och inspirerad. Detta trots att mötet byggde på att jag skulle analyseras. 

Läs mer

PARS-GruppenRickard Gadmar, Platschef

Samarbetet med NLC och Therése började med en Extended DISC profil och föreläsning/WS,  som kördes på hela vår region. Jag fick i samband med den, föreläsningen/WS, stort förtroende för Therése, vilket gjorde att det var enkelt att välja köra IL program när möjligheten kom. Min upplevelse av genomförandet av IL programmet var bra och programmet var anpassat efter mig, som person och de utmaningar som jag hade. Therése gör programmet flexibelt till de förändringar som alltid händer i yrkeslivet såväl som i det privata livet.

Läs mer
Skanska

Skanska ABMikael Tjärnström

Att samarbeta med Therese är inspirerande, kul och väldigt nyttigt. Hon har sådan koll och framförhållning, hon ligger hela tiden steget före en själv och leder en åt rätt håll. Genom att med lyhördhet lyssna– vet hon svaren på min kompass, innan jag själv hunnit fånga den.

Läs mer
Skanska

Skanska ABNils-Erik Lisjö

To the top