Organisationsutveckling

Genom optimerad verksamhetsutveckling fokuserar vi på att förbättra produktiviteten för att på så sätt skapa mervärde inom verksamhetens befintliga kostnader. Metoden för att uppnå detta mål innefattar att se till helheten inom områdena Teknik, Processer och Människor. Detta kommer resultera i beteendeförändringar med hållbara, mätbara resultat.

Arbetsprocess

  1. Inledande analys

  2. Identifiera utvecklingsområden

  3. Identifiera utvecklingsplan

  4. Implementera utvecklingsplan

  5. Verifiera

  6. Identifiera mjuka och hårda resultatTOPP