Svanen

Foto: Ieva Sargautyte

Svanen är en stor andfågel, som främst förekommer i Europas och Asiens tempererade områden och så långt österut som Kina.

Svanen står för balans, intuition, kreativitet, inspiration, kärlek och skönhet. Den förbereder för en tid av en förändrad medvetenhet som skapar kreativitet och inspiration.

Svanar glider fram över vattnet och lämnar knappast en krusning bakom sig…


TOPP