Therése

Therése van der Kruit är en naturlig ledare. Hon kan beskrivas som logisk, strategisk och målmedveten. Hon har 15 års erfarenhet inom IT och 10 års erfarenhet av att arbeta i internationella komplexa miljöer.

Verksamhetsutvecklare

Therése innehar solid expertis för att skapa, leda och arbeta med förbättringsprojekt med fokus på att identifiera och eliminera störningselement. Hon verkar för att implementera varaktiga lösningar som syftar till att optimera verksamhetens prestanda, öka produktiviteten, stärka lönsamheten och skapa mervärde av befintliga kostnader.

Ledarskap & Lagarbete

Therése lägger stor vikt på att bidra med sitt entusiasmerande och coachande ledarskap. Med sin Lagarbetes-approach, skapar hon delaktighet, entusiasm och motivation. Detta leder en förbättrad prestation för individen, laget och företaget vilket i förlängningen också
 bidrar till att skapa en förbättrad personal- och kundnöjdhet.


TOPP