Tina Mellgren

Seniorkonsult inom arbetsmiljö

Glädje är Tinas självklara ingrediens till framgång och motivation och den vill hon blanda in i sina passioner som är att skriva samt sätta ett produktivt arbetsmiljöarbete på plats i verksamheter. Dessa passioner samverkar perfekt ihop för Tina då hennes strukturella och innovativa sida tar fram otaliga varianter av skriftliga rutiner, policys, manualer och handböcker, både på svenska och engelska. Genom sitt goda öga för samordning och ordning och reda har Tina lätt för att se systematiken och fånga den röda tråden i olika projekt, samt systemstöden för arbetsmiljö. Som kronan på verket har Tina under flera år ansvarat för utvärderingen av sociala frågor hos leverantörer utanför EU. 

Ett annat stort intresse hos Tina är personlig utveckling och hon har utbildat sig inom KBT, ACT, NLP och livsstilsrådgivning. En stor del av hennes hjärta finns i detta område och hon föreläser om stress, konflikthantering, kränkande särbehandling och vikten om ett medvetet ledarskap. Allt för att öka förståelsen och genom det göra bestående positiva förändringar. 

Tina arbetar inom arbetsmiljö för små, medel och stora företag och hon utbildar inom NLC individuella ledarskap. Hon är en mycket kompetent skribent och fixar både det ena och andra till NLC kunder på både svenska och engelska. Som NLC medarbetare bidrar hon med glädje, fart, fläkt, driv och en ”ingenting är omöjligt” anda!

tina.mellgren@nordicleader.se

To the top