Daniel Johansson

VD och seniorkonsult på NLC

Daniel har en bred erfarenhet från olika ledarskapspositioner inom byggsektorn och har drivit enheter på stora bolag såväl varit VD på mellanstora tillväxtbolag. Hans strategi, när han tar sig an ett uppdrag, är att fokusera på affären, kulturen och organisationen inklusive dess resurser. Han tror att fokuset på CSR – Ekonomi, Miljö och det Sociala ansvaret är företagets tre hållbarhetsben måste utvecklas stegvis och i balans för att uppnå äkta hållbarhet och lönsamhet.

Daniel har ett gammaldags och hederlig affärsmannaskap. Han tror på att etik och moral är nyckeln till en hållbar affär som genererar goda och långsiktiga samarbeten. Han strävar alltid efter att både företag och dess kunder ska gå ur affären som vinnare detta för att skapa en återkommande kund och goda referenscase. Han är specialiserad på att ta hem affären, sätta upp en effektivt projektstruktur samt ett motiverat projektlag som levererar projektet enligt hans direktiv inom budget, tidplan, säkerhet och hållbarhetsanvisningar, dessutom med hög kvalitet.

Han talar alltid om vikten av ett vinnande lag som är engagerat och motiverat att uppnå världsmästarklass inom bolagets ramverk genom ökad förståelse och drivkraften till kontinuerlig träning.

Genom sin 25-åriga karriär som affärsutvecklare har Daniel Johansson bevisat sin förmåga att skapa affärer och utveckla hållbara organisationer som levererar affären med kvalitet och lönsamhet. Hans positiva inställning, ödmjukhet och helhetstänkande har gjort honom till en eftertraktad ledare inom byggsektorn och han fortsätter att inspirera andra att sträva efter äkta hållbarhet, lönsamhet och framgång i affärsvärlden.

Kontaktuppgifter

daniel.johansson@nordicleader.se
+46 73-312 39 70

sv_SESwedish