Styrelseutveckling

PROGRAM

Professionellt, agilt styrelsearbete är en bristvara och NLC utvecklar och bygger ert styrelsearbete tillsammans med er.

NLC anser att varje företags värdegrund och kultur är unik. Därmed är det av yttersta vikt för tilltänkta styrelsemedlemmar att grundligt sätta sig in i aktuellt företags ägardirektiv med dess kultur och värdegrund, för att på bästa sätt kunna bidra med kompetens.

NLC bidrar med konsulter som är certifierade styrelseledamoter. Styrelseakademiens certifieringsutbildning ”Rätt fokus i styrelsearbetet” samt diplomutbildningen ”Ekonomi för styrelseledamot”.

Målgrupp
SME-bolag som vill fokusera på sitt nästa utvecklingssteg genom att bygga en professionell styrelse.

Upplägg
Vi utgår från företagets värdegrund och kultur där vi gemensamt bestämmer utvecklingsmål utefter vart företaget befinner sig inom styrelsearbete.

Modul 1
Förutsättningar: Värdegrund och kultur saknas. Aktivt styrelsearbete saknas. Ägardirektiv saknas eller är inte dokumenterade.

Arbete: Efter att ägardirektiv, värdegrund och kultur identifierats så skapas struktur och plan för hur styrelsearbete och företagets värdegrund ska kunna gå hand i hand.

Modul 2
Förutsättningar: Värdegrund och kultur finns och ägardirektiv är dokumenterade men trots att det finns en styrelse så saknas produktivt strategiskt arbete i den.

Arbete: GAP-analys görs på befintligt styrelsearbete. Baserat på GAP-analysen skapas förståelse för samtliga befintliga styrelsemedlemmar. Vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter man har med syfte att uppnå ett produktivt styrelsearbete.

Modul 3
Förutsättningar: Programmet för styrelseutveckling är implementerat.

Arbete: Nu tränas styrelsen att jobba med kontinuerliga förbättringar och NLC säkerställer att arbetet kan utföras långsiktigt och hållbart utav styrelsen. Kompetens tränas för att välja styrelsemedlemmar efter företagets nuvarande behov. Grupputveckling för att uppnå produktivt samspel i det strategiska arbetet.

Syftet
Att skapa en styrelse som förstår bolagets ägardirektiv, kultur och värdegrund genom att;

  • Identifiera målet med utvecklingen
  • Bli en tillgång för företaget istället för en belastning.
  • Säkerställa ett agilt styrelsearbete, utefter marknadens behov kontra ägardirektiv.
  • Med utgångsläge av företagets behov arbetar vi igenom företagets vision, strategi och taktik för att kunna driva företaget mot önskat läge

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Styrelseutveckling”:

Jo, jag har tänkt att jag borde ha en styrelse, men förstår inte riktigt syftet.

Jag saknar förståelse och erfarenhet av styrelsearbete.

Jag provade det där med styrelse men det var inge vidare, nu sitter svärfar och jag och det duger fint.

Jag känner att verksamheten och befintlig styrelse inte fungerar ihop.

Tid/Omfattning
Överenskommet med kund i enlighet med beställning.

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!

Låter som något för er?

sv_SESwedish