Framgångsrikt strategiarbete

WORKSHOP & FÖRELÄSNING

”Strategi är implementeringen av summan av alla steg som skall leda oss till slutmålet; Den position eller det tillstånd vi vill vara i när strategin är genomförd.”

Målgrupp
Styrelser, företag, ledningsgrupper i verksamheter, nyetablerade organisationer, organisationer i behov av nystart

Upplägg
Vi gör en Gap-analys tillsammans med beställaren och därefter tar vi fram föreläsningen/workshopen utefter mognadsgrad. Föreläsningen/workshopen består av teori och praktik. Ett flertal inspirerande övningar kommer få långtgående och positiva effekter på hur ni tänker och agerar kring strategi och taktik och inte minst i arbetet med att ta fram en strategi- och taktikplan för ert företag / organisation att efterfölja.

Syftet
Att på ett planerat och strukturerat sätt driva företaget och organisationen mot företagsmål med gemensamhet. Att med eftertanke och långsiktighet uppnå en välmående och hållbar verksamhet på alla aspekter. Syftet nås genom att;

  • Medvetenhet om företagets vision
  • Insikt om strategin och taktikens vikt för att uppnå företagsmål
  • Praktiskt strategi- och taktikarbete för kort- och långsiktiga mål
  • Vikten av agilt tänkande i beslutade planer
  • Skapa lugn i företaget och dess organisation, strukturerat och gemensamt arbetssätt
  • Förutsättning till salutogent ledarskap

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ” Framgångsrikt strategiarbete”:
Implementera strategier och taktiker och gemensamt synsätt i företaget, strategi och taktik inom olika verksamhetsgrenar som leder till företagsmål, Strategi för affärsmannaskap, strategi för organisation som möter affärsmannaskap, nyetablering av organisationer och verksamheter…

Tid/Omfattning
Enligt överenskommelse med kund.

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal

Låter som något för er?

sv_SESwedish