Arbetsmiljö Interim

En cirkel med Alla arbetsmiljöförhållanden i mitten och sedan undersökning, Riskbedömning, åtgärder, kontroll

Behöver du/ni täcka upp tillfälligt behov av arbetsmiljökonsult (/-ledare) under sjukdom, behov av rekrytering eller per % vid tillfälligt behov? 

NLC erbjuder kompetenta, seniora och professionella arbetsmiljökonsulter som snabbt kan komma in och inventera och orientera ert arbetsmiljöarbete. Det kan vara behov av att utveckla ett befintligt arbetsmiljöarbete, etablera ett obefintligt arbetsmiljöarbete eller något tillfälligt utvecklingsarbete, exempelvis om arbetsmiljöverket kommit på besök hos er, eller liknande. NLCs arbetsmiljökonsulter arbetar med fokus på att få helheten att fungera och har vikt på att följa ert bolags kultur och värdegrund, så att det passar in i ert team.   

NLC ser varje bolag som en individ och det är viktigt att ta hand om organisationens kultur och värdegrund när man går in som konsult. Med en välfylld verktygslåda inom arbetsmiljöutveckling för både stora och små bolag, samt en medtagen ödmjuk förmåga att smälta in i gruppen, kan vi gå i god för att ni blir nöjda med den konsult ni väljer att ta in.  Vår gedigna verktygslåda för arbetsmiljöarbetet används i förbättrings, förvaltning samt utvecklingsarbete med syfte att öka förståelsen i AFS och OSA djungeln, och på så sätt få arbetsmiljöarbetet att fungera. Ett gott arbetsmiljöarbete ökar både välmående och säkerheten på er arbetsplats och det genererar en kostnadseffektiv och lönsam organisation och verksamhet – vi strävar efter att öka samspelet mellan olika enheter med dess olika teams.  

Målgrupp 
Företag och organisationer som behöver förvaltning, förbättring, utveckling eller en vilja att få arbetsmiljöverket nöjda, och har ett tillfälligt behov av en arbetsmiljökonsult. Uppdragen kan vara allt från några veckor upp till några år.  

Upplägg 
Tillsammans gör vi en behovsanalys där vi ringar in uppdragets innehåll och önskade resultat samt en tänkt tidplan. Därefter ser vi till hur många procent arbetsmiljökonsulten har behov att arbeta, kvalitét, tidplan och budget avgör självklart procentmängden. I detta förarbete deltar tänkt arbetsmiljökonsult för uppdraget, uppstår tycke mellan alla parter skrivs ett kontrakt, där ansvar och befogenheter dokumenteras, som genererar en solid grund för båda parter. Regelbundna avstämningar görs löpande under uppdragstiden mellan parter för att säkerställa en god leverans.  

Syftet 
Att ni som kund inte behöver binda upp er när behovet enbart är tillfälligt. När ni behöver en tillfällig kompetens, exempelvis inom förändringsarbete, förvaltningsarbete, utvecklingsarbete eller dylikt.  

Tid/Omfattning 
Enligt överenskommelse 

Pris 
Offert 

Ditt nästa steg 
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal! 

Låter som något för er?

sv_SESwedish