Digital försäljning och marknadsföring

PROGRAM

NLC har tagit fram ett unikt program för att koppla samman den digitala marknadsföringen med företagets värderingar och kultur. Med målet att träna upp företaget till att löpande kunna uppdatera och justera sitt digitala budskap på ett sätt som ger nya affärer istället för enstaka klick och gilla i sociala medier.

Målgrupp
Väletablerade företag likväl som unga företag som vill etablera sig

Upplägg
Vi utgår från företagets värdegrund och kultur där vi gemensamt bestämmer mål och riktning för den lönsamma digitala försäljningen.

Modul 1
Förutsättningar: Värdegrund och kultur saknas. Närvaro i sociala medier finns inte eller är ostrukturerad.

Arbete: Efter att värdegrund och kultur identifierats så skapas struktur och plan för hur digital marknadsföring och företagets värdegrund ska kunna gå hand i hand.

Modul 2
Förutsättningar: Värdegrund och kultur finns och viss marknadsföring är igång men ger inget reellt resultat.

Arbete: Digitala marknadsföringen anpassas efter företagets marknad och målgrupp och processen för kundkontakt skapas. Fokus på att skapa en lönsam process som ger direkta resultat i försäljning.

Modul 3
Förutsättningar: Programmet för digital marknadsföring är implementerat.

Arbete: Nu tränas företaget att jobba med kontinuerliga förbättringar och NLC säkerställer att arbetet kan utföras långsiktigt och hållbart utav företaget. Lönsamhet säkerställs och uppföljning av resultat är implementerat som en naturlig del av arbetssättet.

Syftet
Att skapa utveckling, välmående, hållbarhet och ökad tillväxt genom att;

  • Identifiera målet med utvecklingen
  • Motivera och skapa mervärde för företagets affärsdrivande verksamhet – dess processer och resurser
  • Med utgångsläge av företagets behov arbetar vi igenom företagets vision, strategi och taktik för att kunna driva företaget mot önskat läge

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Sälj och marknadsföring”:

Vi har så höga marknadsföringskostnader, men ser inte önskat resultat.

Vi har ingen teknisk kompetens, så vi vet inte hur vi gör social marknadsföring.

Jag är entreprenör, jag avskyr teknik.

Jag förstår inte vad du menar med mätbara resultat på marknadsföringsinsatser.

Vi har aldrig fått affärer via digital marknadsföring, speciellt inte via sociala medier, och vi känner alltid att vi ligger efter i hur vi ska presentera företaget online.

Vi är ett litet bolag, så vi har inte råd med marknadsföring.

Tid/Omfattning
Överenskommet med kund i enlighet med beställning.

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!

Låter som något för er?

sv_SESwedish